Altın Eğitim Tam Öğrenme Yaklaşımı

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk

Vizyonumuz:

Ulusal sınırların şekil değiştirdiği çağımızda, ulusal benliğini koruyarak, dünya ile bütünleşebilen insan yetiştirmenin önemi bir kat daha artmıştır. Altın Eğitim Okulları bu düşünceden hareketle, ülkemizin hür ve bağımsız olarak dünya ile bütünleşmesini sağlamasına hizmet edebilmek için, “Dünya insanı yetiştirme”yi kendisine vizyon edinmiştir.

Misyonumuz:

Altın Eğitim Okulları; çağdaş, eleştirebilen, akılcı, kendisi ile barışık, sorumluluklarının bilincinde, özgür düşünen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, bilimde ve sanatta dünya standartlarında üretebilen, ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak, başarmaya kararlı gençler yetiştirmek için vardır.
Bu çerçevede misyonumuz; geleceği önemseyen ilkeli öğrencileri; ilerici, dinamik, donanımlı öğretim kadrosu ile buluşturarak, özgün fiziksel konumu, sıcak iletişim ortamı ve öğrenci gelişim programları ile ortak hayalimiz olan gelişmiş insan potansiyelini yaratmaktır.
Hedefimiz:
Bizi misyonumuzdan hareketle vizyonumuza taşıyacak birinci hedefimiz Tam Öğrenme [▼] Tam Başarı” dır.

Politikamız:

Bu hedefe ulaşmak için;

 • Öğrencilerimizi süreç boyunca sürekli güdülemek, kendilerini yüceltme ihtiyacını gidermek,
 • Öğrencilerimize öğrenme güçlüğü ile karşılaştıkları her yer ve zamanda sürekli olarak yardımda bulunmak,
 • Sınıf içerisinde değişkenliği azaltmak,
 • Öğretim hizmetinin niteliğini öğrenciler arasındaki farklılıklara hitap edecek biçimde düzenlemek,
 • Öğrencimizi başarının parçası haline getirmek,
 • Onları sürekli izlemek ve birebir değerlendirmek,
 • Okul veli ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak,
 • Öğrencileri okula/derse karşı duyuşsal [▼] olarak hazırlamak

Politikamızı oluşturmaktadır.

Stratejilerimiz:

“Tam Öğrenme Tam Başarı” stratejilerimiz:

 • Sınıf/ders/ünite bazında konu ve hedef analizi yapılacaktır. (Neler öğrenileceğinin belirlenmesi)
 • Öğrencilerin ders/ünite bazında hazıroluşluk [▼] düzeylerini belirlemek için ölçme araçları oluşturulacaktır. (Ön koşul kazanımlar-giriş davranışları)
 • Öğrenmenin her evresinde, kısa süreç izleme-kontrol [▼] (diagnostic-progress test) ve gelişim izleme [▼] (formative tests) testleri,hazırlanıp uygulanacak, bu testler dönüt [▼] aracı olarak kullanılacaktır.
 • Öğrencilerin küçük gruplar halinde birbirine yardım etmeleri sağlanacak, ekip halinde çalışmaları desteklenecektir. (7 [▼])
 • Her öğrenci bireysel olarak tanınacak, öğrenme etkinliklerinde onlar için anlamlı gelebilecek işaretler [▼] belirlenecektir.
 • Her türlü bilimsel toplantı, seminer, konferans, sergi, fuar ve benzeri etkinliklere katılım sağlanacaktır.
 • Öğrenci bazında, kendilerini yüceltme ihtiyacını giderecek, başarının bir parçası olduğunu hissettirecek, yaptıklarının farkına varmalarını sağlayacak pekiştiriciler [▼] belirlenecek ve uygulanacaktır.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları [▼] , kendilerini sürecin bir parçası hissetmeleri ve parçası olmaları sağlanacaktır.
 • Öğrenciler birebir ele alınarak, testler sonucu elde edilen geribildirime (dönüt) göre gerekli düzeltmelerin [▼] yapılabilmesi için alternatif öğrenme kaynakları seçilecektir.

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

E- Bülten Aboneliği

Okulumuzla ilgili haberleri almak için lütfen mail listemize kaydolunuz

 

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Altinegitim Shape Logo beyaz

Buradasınız: Home Akademik Programlar