Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Okullarımızda uygulanan Bilişim Teknolojileri eğitimleri MEB Müfredatına uygun olarak planlanmış ayrıca Bilişim Garaj Akademisi ile iş ortaklığı geliştirilmiş şekilde uygulanmaktadır.

Kodlama Eğitimlerimiz

Bugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı dünyada etraflarında bulunan her şeyin üzerinde elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu şeyler, internete bağlı olacak ve her zaman her yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama’ bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla Bilişim Garaj Akademisi ana sınıfından lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama eğitimine büyük önem vermektedir. Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme’, ‘sistematik düşünme’ yani kısaca ‘algoritmik düşünme’ becerisini geliştirir.

Kodlama derslerini üç başlık altında sınıflandırılmaktadır:

Yarı Kodlama Dersleri: Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık olan yarı kodlama eğitimlerimizde öğrenci, öğretmeninin rehberliğinde bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenmektedir.

Burada bahsettiğimiz problemin analizi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmek ve optimum çözümü seçmek ve son olarak seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması adımları bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gereken gerçek adımları ifade etmektedir. Böylece, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bilgisayar başında doğrudan kod yazmak yerine bugün “unplugged” olarak ifade edilen yöntemle kodlama öncesi aşamaları öğrenmektedir.

Kod Blokları ile Kodlama Dersleri: Bilişim Garaj Akademisi’nde 2. sınıf ve 7. sınıf arası öğrencilerimiz için MS KODU, Scratch, Appinventor gibi programlamanın kod blokları ile gerçekleştirildiği platformları kullanarak kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler taşıyan kod blokları içeren platformlar sayesinde çocuklar kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma geliştirme geliştirmeye odaklanıyor.

 

​​​​​​​Kayıtlı bir öğrenci, Bilişim Garaj Akademisi’nin online çokluortam ders içeriklerini adım adım takip ederek en profesyonelinden en amatörüne, en karmaşığından en basitine bütün yazılım platformlarının ‘koşul’, ‘içiçe koşul’, ‘döngü’, ‘içiçe döngü’, ‘değişken’, ‘koordinat’, ‘mantıksal operatörler’, ‘matematiksel hesaplamalar’, ‘görsel ve başlangıç özellikleri’ gibi ortak bileşenlerini kod blokları ile uygulamalı olarak öğreniyor. Dersleri takip eden bir öğrenci bilgisayarda veya mobil ortamlarda çalışabilen kendine özgü kodları kısa bir zaman Bilişim Garajı derslerine paralel bir şekilde geliştirmeye başlayabiliyor.

Söz Dizimi ile Kodlama Dersleri: Bilgisayar programlama veya kodlama deyince aklımıza ilk olarak İngilizce kelimeler ve çeşitli işaretlerden oluşan karmakarışık ifadeler gelir.

​​​​​​​Daha çok lise öğrencilerine yönelik geliştirdiğimiz online içeriklerle, MS Small Basic ve Python platformlarında öğrencilere doğrudan söz dizimi oluşturarak kod yazma bilgi ve becerileri kazandırmaktayız.

MS Small Basic, Visual Studio’daki Visual Basic dilinin çocuklar ve acemiler için özel olarak sadeleştirilerek geliştirilmiş halidir. Small Basic, öğrencilere ileri seviye programla ortamlarının kütüphane kullanımı, otomatik tamamlama, nesnelerin özellikleri ve methodları gibi en temel bileşenlerini tanıma ve kullanma fırsatı vermektedir.

Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda, lise öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir Python çocuklarımız için.

Üç Boyutlu Tasarım Eğitimlerimiz

Üç boyutlu yazıcılar, insanlık tarihini en derinden etkileyen buluşlardan birisi olmaya aday görünmektedir. Üç boyutlu yazıcılarla insanlar kendi kas güçlerine olan ihtiyacı neredeyse sıfırlamaktadır. Üç boyutlu olarak tasarladığınız herhangi bir şeyi elinize dokunmadan herhangi bir materyalle sıfır hata ile üretme imkanı veren bu yazıcılar günümüzde sağlık sektöründen, otomotiv sanayine, gıda sektöründen havacılık sektörüne üretimle ilgili bir çok alandaki ezberleri bozmaktadır. Kısa bir zaman içerisinde her evde-işyerinde birkaç adet olacak bu makineler ihtiyaç duyduğumuz şeyleri olduğu yerde üretmemizi sağlayacak, böylece kitle üretimi yapan süper fabrikalar döneminden bireysel üretime dönüşümü sağlayan mikro fabrikalar dönemine geçiş yapmış olacağız. Bu anlamda, üç boyutlu tasarım becerisi, günümüz 16 yaş altı nesillerin ileri en fazla ihtiyaç duyacakları beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.

​​​​​​​Autodesk Tinkercad, anasınıfından lise yıllarına kadar tüm seviyelerde kullanabildiğimiz, çok başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Hazırladığımız online içerikleri takip eden bir öğrenci Tinkercad.com adresinde hizmet veren yazılımı kullanarak çeşitli geometrik şekilleri kullanarak neler tasarlayabileceğini fark ediyor ve bu yönde bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Tinkercad ile yapılan tasarımın üç boyut dosyası bilgisayara indirilerek üç boyutlu yazıcıdan kolaylıkla çıktısı alınabilmektedir.

Google Sketchup, bilgisayara yüklenerek offline kullanılan oldukça başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Tinkercad’e göre kullanımı biraz daha ayrıntılı bilgi ve beceri gerektiren Sketchup’ı özellikle lise öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Bir öğrenci ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiği bir şeyin tasarımını bu platformda bulunan kütüphanedeki binlerce örnekten esinlenerek oluşturabilmekte ve hızla üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alabilmektedir.

Akıllı Cihaz Tasarımı

Uzak ve yakın çevremiz akıllı cihazlarla çevrilmiş durumda. Cep telefonumuzdan, arabalarımızdaki, evlerimizdeki onlarca özelliğin arkasında sensörlerden topladığı verileri mikrodenetleyicilere yüklenen kodlar ile işleyerek bize gerekli hizmetleri ve kolaylıkları sunan akıllı cihazlar bulunmaktadır. Bu nedenle, elektronik tasarım ve kodlama içeren bu derslerimizi robot tasarım olarak değil, akıllı cihaz tasarımı olarak isimlendirmeyi uygun gördük. Çocuklarımızın sensörleri, mikrodenetleyicileri, kod becerilerini, motorları, LED’leri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale getirebileceklerini onlara gösteriyoruz.

Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini tasarımı tamamen bize ait atölye kutularını kullanarak geçekleştiriyoruz. Bu kutuların en büyük özelliği, içinde bulunan 10 civarında sensör, bir adet Arduino Uno mikrodenetleyici, bir adet breadboard, bir adet DC motor, bir adet servo motor, bir adet RGB LED ve çeşitli LED’lerle etraflarında gördükleri hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini çocuklara göstermesidir.

Ortaokul öğrencileri Arduino Uno’ları Scratch for Arduino yazılımı ile kodlarken, lise öğrencileri Arduino’nun kendi orijinal IDE’si ile kodlamaktadır. Bilişim Garaj Akademisi’ndeki online multimedya ders içeriklerini takip eden bir öğrenci, karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştiriyor, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazıyor ve sistemi çalışır hale getirebiliyor.

Braintec ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini anasınıfı ile 1.sınıf ve 4. Sınıf arası öğrencileri için geliştirdik. Bu yaş grubunun kullanımına uygun elektronik devre elemanlarından oluşan set sayesinde öğrenciler onlarca farklı devre kurup enerjinin harekete, farklı seslere ve ışığa dönüştüğü eğlenceli tasarımlar gerçekleştirebilmektedir. Bu yaş grubu, devre için herhangi bir kod yazmamakla beraber, bir devre üzerinde elektriğin girdi-işlem-çıktı (input-process-output) sürecini birebir yaşamaktadır.

Web Tasarımı Eğitimlerimiz

Günlük olarak yoğun şekilde kullandığımız web siteleri ve bu siteleri oluşturan web sayfalarının arka planları, web sitelerinin çalışma prensipleri gibi konular Bilişim Garaj Akademisi web derslerinin ele aldığı öncelikli konulardır. Bu nedenle, çocuklarımız derslerde web sayfalarını herhangi bir hazır editörü kullanarak değil, Not Defteri gibi en ilkel yazılımı kullanıyorlar, bir web sayfasını oluşturan tüm HTML işaretlerini tek tek kendileri yazıyorlar. Böylece günlük kullandıkları o havalı web sayfalarının aslında arka planda çalışan kod kümelerinden (HTML işaretleri, CSS, Javascript vb.) meydana geldiğini yaşayarak öğreniyorlar.

​​​​​​​Web Tasarımı derslerinin ilk yılında ağırlıklı olarak HTML ve basit seviyede CSS öğrenen çocuklarımız ikinci yıllarında HTML’nin yanında, HTML5, CSS ve basit seviyede Javascript öğrenmektedir.

​​​​​​​Girişimcilik Eğitimlerimiz

Girişimcilik, Bilişim Garajı’nın en temel eğitim başlıklarından birisidir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, mobil kodlama gibi başlıklar altında teknik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimizin, bu becerilerini kullanarak hayata değer katacak inovasyonlara imza atabileceklerinin farkında olmalarını hedefliyoruz. Avrupa Birliği Çocuklar İçin Girişimcilik Kazanımları kapsamında girişimciliği “bir kişinin karşılaştığı bir probleme çözüm üretmek üzere inisiyatif kullanması” olarak tanımlıyoruz. Bu çerçevede, eğitimlerimizde ticaret ve paradan önce girişimciliğin ‘tutku’, ‘odaklanmak’, ‘azim’, ‘sabır’, ‘takım çalışması’, ‘sürekli öğrenme’ gibi özellikler gerektirdiğini bilişim alanında dünyanın sayılı girişimcilerinin ve ünlü bilim insanlarının kendi cümleleriyle anlatıyoruz.

İletişim

  • Telefon: +90 (312) 282 08 08

E- Bülten Aboneliği

Okulumuzla ilgili haberleri almak için lütfen mail listemize kaydolunuz

 

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Altinegitim Shape Logo beyaz

Buradasınız: Home Hakkımızda Akademik Programlar Bilişim Teknolojileri Eğitimi