Yabancı Dil Eğitimi

cambridge accento

Dilin doğal olarak doğuştan itibaren gelişen bir olgu olduğu göz önüne alınarak ve bireylerin ana dillerini bu süreç içinde çok iyi öğrendikleri dikkate alınarak yabancı dil öğreniminin de erken evrelerde ve özellikle okul öncesi dönemden başlayarak ana dille birlikte verilmesinin, dünyadaki çeşitli ülkelerden sunulan örneklerle, yabancı dilin erken evrelerde sunulmasında “fırsat pencereleri” kavramı ışığında çocukların nörolojik, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişmelerine koşut olarak öne sürülen doğal yöntemin içerdiği oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, öyküler ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin de işe koşulduğu yaratıcı etkinliklerin çocuğun öğrenim sürecinde etkin katılımını sağlaması, Okul öncesi dönemde yabancı dilde dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilmesi gerektiği, ana dilde okuma ve yazma becerilerinin kazandırıldığı süreci izleyen evrede, yabancı dilde okur yazarlık becerilerinin kazandırılmasının uygun olacağı bilinmektedir.

Yabancı dil öğretiminde ağırlıklı olarak yabancı dilin kurallarını öğretmeye yönelik uygulamalardan kaçınılması ve dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulama ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerektiği ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sisteminin de bu temel becerilere göre uyarlanmasının gerekli olduğu, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları Sempozyumu Sonuç Bildirgesin’de yayınlanmıştır.

Artık küçülen dünyamızda ve Avrupa Birliği adayı bir Türkiye’nin çocukları olarak okulumuz öğrencileri İlkokulda, birinci Yabancı Dil olarak İngilizceyi en iyi düzeyde, Fransızcayı da, bu dilde okuyup yazabilme ve Fransız kültürü hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak düzeyde, Orta Öğretim sonunda ise iki dili de en iyi düzeyde öğrenecek şekilde planlanmıştır.
Yabancı diller doğal ortamlarda öğrenildiğinden okulumuzda dil atmosferi yaratılarak okul öncesi ve 1.kademe sınıflarında ders programlarının ve konuşma saatlerinin yanı sıra, şarkı, oyun, tiyatro, bilgisayar gibi etkinliklerle desteklenmekte, ikinci kademe ve üstünde ise uluslar arası projelerdeki partnerler ile yazışma, projeler hakkında sınıflar arası sunular ve konuşma saatleri, internet çalışmaları ile pekiştirilmektedir.
Avrupa Dil Gelişim Dosyasında plânlandığı üzere, her Avrupa vatandaşı bir dil pasaportuna sahip olacaktır. Bu amaca göre eğitim politikaları çok dilli Avrupa vatandaşı ilköğretimde birinci yabancı dili, orta öğretimde ikinci yabancı dili, üniversitede ise üçüncü yabancı dili öğrenmelidir.

Okulumuz bu doğrultuda çalışmakta ve plânlarını buna göre yapmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi orta öğretim sonunda iki yabancı dili de iyi derecede öğrenmiş olacak olan, öğrencilerimiz iki yabancı dilde;
• Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir,
• Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir,
• Yabancı yayınları izleyebilir,
• Dil-kültür bağlamı içinde kültürel değerlerin farkında olur,
• Üniversite eğitiminde; hazırlık sınıfını atlayarak bilgi ve donanımı almış olarak başlarlar.
Not: Talim Terbiye Kurulu’nun yapacağı müfredat programı değişikliklerine göre okulumuzda da ders dağılımları yeniden düzenlenebilir.

İlk ve Orta okullarımızda uygulanan İngilizce Eğitim Programını linke tıklayarak indirebilirsiniz.

İletişim

  • Telefon: +90 (312) 282 08 08

E- Bülten Aboneliği

Okulumuzla ilgili haberleri almak için lütfen mail listemize kaydolunuz

 

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Altinegitim Shape Logo beyaz

Buradasınız: Home Hakkımızda Akademik Programlar Yabancı Dil Eğitimi